Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Nacrt Smjernica za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.0.

Vezano uz predmetni Nacrt Smjernica otvoreno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na središnjem državnom portalu e-Savjetovanja.

Savjetovanje traje do 25. veljače 2021. godine, a istom možete pristupiti na slijedećem linku https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15892 .

Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja izrađuje Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao tijelo nadležno za politiku urbanog razvoja i koordinaciju provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u Republici Hrvatskoj.

Svrha Smjernica je pružiti  detaljne upute urbanim područjima tijekom procesa definiranja i uspostave urbanih područja, tijekom procesa izrade strategija razvoja urbanih područja kao i tijekom procesa praćenja njihove provedbe i vrednovanja. Također, svrha je i osigurati odgovarajuće predloške i obrasce te kod provedbe pojedinih aktivnosti urbana područja uputiti na odredbe relevantnih propisa.

Skip to content