“JU regionalna razvojna agencija Karlovačke županije je 2 svibnja sudjelovala  na sastanku Upravljačkog odbora Saveza Alpe Jadran u Varaždinu gdje su od strane župana gosp. Radimira Čačića (Varaždinska županija) i tajnika Saveza, g. Thomasa Pseinerabila, predstavljena izvješća o radu predsjedavajuće regije za 2018. godinu. Članovi Odbora su bili upoznati sa predloženom listom projekata za sufinanciranje za 2019. godinu. Ispred Karlovačke županije je odobren projekt “Gimnastički Kamp Selce” u iznosu od 2000 €. Na sastanku ispred Karlovačke županije su bili  prisutni koordinator TCP (Technical contact point) Sport, g. Ratko Vuković i predstavnica JURRE Eva Sobotik-Pavan.”

Skip to content