U ponedjeljak 25.11.2019. godine u prostorijama Predstavništva Europske
komisije u Zagrebu je održan sastanak mreže Europe direct centara (EDIC
Karlovac, EDIC Slavonski Brod i EDIC Čakovec) sa g. Richardom N. Kühnel,
direktorom sektora koji pokriva predstavništva Europske komisije  u
zemljama članicama i g. Ognianom Zlatev, voditelj Predstavništva
Europske komisije. G. Kühnel je bio voditelj predstavništava u Beču i
Berlinu te je upoznat sa radom EDIC-a i njihovom ulogom.
Teme sastanka su bile dosadašnji rad informacijskih centara Europe
direct, plan aktivnosti u 2020. godini sukladno novim prioritetima
Europske komisije te najava izmjena u budućem razdoblju. Ispred Javne
ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije na sastanku je
bila prisutna Martina Mikaš, voditeljica projekta EDIC-a Karlovac.

Skip to content