Dana 14.02.2019. godine na inicijativu ravnatelja Ustanove dr. sc. Vilka Klasana održan je sastanak s načelnikom općine Lasinja g. Željkom Prigorcem. Sastanak je nastavak na kolegij Župana održan u općini Lasinja dana 04.02.2019. godine.
Tema sastanka bili su projekti općine i njihova priprema i provedba te usklađivanje sa postojećim projektima u Središnjoj elektroničkoj bazi razvojnih projekata (SEBRP) za čije ažuriranje i vođenje je ovlaštena Ustanova.
Dogovorena je daljnja suradnja na razradi postojećih i pripremi novih projekata.

Skip to content