Redovni koordinacijski sastanak Jedinice za intervencijski plan Grada Slunja i općina Cetingrad, Plaški, Rakovica, Saborsko, Vojnić i Krnjak održao se u četvrtak, 05.12.2019. g. u prostoru knjižnice i čitaonice u Općini Plaški.

Na sastanku su nazočili zamjenik župana Karlovačke županije g. Mirko Martinović, ravnatelj JURRA Karlovačke županije g. Vilko Klasan, načelnik općina Plaški g. Pero Damjanović, načelnik općine Saborsko g. Marko Bičanić, načelnik Općine Krnjak g. Dejan Mihajlović, zamjenik načelnika Općine Rakovica g. Mihovil Bičanić, zamjenik načelnice Općine Cetingrad g. Osman Mušić, zamjenik načelnika Općine Plaški g. Ivan Šego te članovi JIP-a. Sastanak je vodio g. Viktor Smolić, voditelj Jedinice za Intervencijski plan (IP) i g-đa Ivančica Obajdin, voditeljica odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj u JURRA Karlovačke županije

Radni sastanak se sastojao redovnih tema vezanih uz izradu Analize područja i Bazu projekata. Sukladno zaključcima sa prethodnog radnog sastanka održanog 19.11.2019. g. u Općini Plaški predstavljeni su rezultati odrađenih aktivnosti te su dani daljnji radni zadaci članovima JIP-a vezani uz finalizaciju izrade Analize područja i Bazu projekata.

Sastanak je završio zaključcima te dogovorom za radionicu rada u GIS sustavu Karlovačke županije koja će se održati sljedeći tjedan u prostorijama Razvojne agencije.

Skip to content