Nastavno na zaključak Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2020. godine kojim je prihvaćen prijedlog mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata i programa EU (SAFU), skreće pažnju na točke 15. i 16. primjenjive na korisnike bespovratnih sredstava:

15. Bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana– za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.

16. Potvrđivanje 75% potraživanih izdataka iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz Zahtjev za plaćanje, a ostalih 25% po provedenoj kontroli ispravnosti izdataka u predmetnoj nabavi radova/roba i/ili usluga i donošenju odluke o ne/postojanju nepravilnosti kao temelja za zadržavanje 25% iznosa.

Nastavno na mjeru br. 15 koja omogućuje bezuvjetno produljenje trajanja, bitno je da se zahtjev dostavi prije kraja razdoblja provedbe.

Kako bi Vam slijedom mjere 16. bili u mogućnosti potvrditi 75% potraživanih izdataka, ovim putem Vas obavještavamo da Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) u svojstvu PT2 mora moći isključiti postojanje osnova koje mogu rezultirati 100% korekcijom potraživanih sredstava sukladno važećim Pravilima o financijskim korekcijama, zbog čega za nabave za koje je ex-post u tijeku možete očekivati upite vezane uz sukobe interesa, cijepanje nabava i rokova te ovim putem molimo da na upite vezane uz navedene točke pravovremeno odgovarate. Kako bi Vam olakšali dostavu svih potrebnih informacija, u prilogu šaljemo popis dokumentacije za provjeru poštivanja (zakonskih) odredi o odsutnosti sukoba interesa.

Popis dokumentacije za provjeru poštivanja (zakonskih) odredbi o odsutnosti sukoba interesa (1)

Skip to content