Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije na svojim je Internet stranicama objavilo rezultate poziva za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Program održivog razvoja lokalne zajednice nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnoga razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti. Kroz program se na godišnjoj razini sufinanciraju projekti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstanih u skupinu razvijenosti ispod 100% prosjeka Republike Hrvatske, a za koje se ocjenjuje da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj.

Kroz Program, gradovi i općine Karlovačke županije te sama Županija ostvarile su potporu u realizaciji svojih projekata. Potporu su ostvarile: Karlovačka županija, Grad Ogulin, Grad Ozalj, Grad Duga Resa, Grad Slunj,,Općina Rakovica, Općina Lasinja, Općina Ribnik, Općina Vojnić, Općina Tounj, Općina Netretić, Općina Kamanje, Općina Ribnik i Oćina Generalski stol.

izvor: www.strukturnifondovi.hr

Skip to content