U Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN),  24. rujna objavljena je Dokumentacija o nabavi za rekonstrukciju zgrade Oružane, u okviru provedbe projekata uspostave infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju RCK-STRuKA (KK.09.1.3.01.0003), RCK-KaRijERA (KK.09.1.3.01.0004) i MREŽA KOM5ENTNOSTI (KK.09.1.3.01.0005). Središnje tijelo za provedbu ovog zajedničkog postupka javne nabave  je Karlovačka županija, dok su naručitelji Tehnička škola Karlovac, Trgovačko-ugostiteljska škola te Veleučilište u Karlovcu. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 29.632.768,00 kuna (bez PDV-a).

Ovo je ujedno važan korak ka uspostavi prostornih kapaciteta regionalnih centara kompetentnosti u podsektorima stojarstva (1. kat objekta), elektrotehnike i računalstva (2. kat objekta) te turizma i ugostiteljstva (prizemlje objekta).

Ovim putem molimo sve zainteresirane ponuditelje da ponesu svoje ponude putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zaključno s 25. listopadom 2021. godine.

Spomenuti projekti uspostave infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti financirani su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020..

JURRA je izradila projektne prijave za projekte RCK-STRuKA i RCK-KaRijeRA te sudjelovala u izradi projektne prijave za projekt MREŽA KOM5ENTNOSTI. JURRA također pruža stručnu pomoć u provedbi sva tri navedena projekta.  Ukupna vrijednost projekata iznosi oko 77 milijuna kuna.

Skip to content