RCK RECEPT

Naziv projekta: RCK RECEPT

Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj: Ugostiteljska škola Opatija

Partneri:

Primorsko-goranska županija,

Trgovačko-ugostiteljska škola, Karlovac,

Srednja škola dr. Antuna Barca, Crikvenica,

Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir, Krk,

Srednja škola Ambroza Haračića, Mali Lošinj,

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu,

STEP RI d.o.o.,

Obrtničko učilište – Ustanova za obrazovanje odraslih, Zagreb,

Katarina line d.o.o., Opatija,

Valamar Riviera d.d., Poreč,

Jadranka turizam d.o.o., Mali Lošinj,

 IV-ER-KONTEX-VATROGASNE CIJEVI d.o.o., Karlovac

Trajanje: od 1. travnja 2020. do 1. prosinca 2023. godine.

Status: u provedbi

Vrijednost projekta: 58.683.119,88 kn

EU sufinanciranje projekta: 58.683.119,88 kn

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije: Izrada dijela projektne prijave za partnera na projektu, Trgovačko-ugostiteljsku školu, Karlovac, administrativna provedba projekta za partnera Trgovačko-ugostiteljsku školu, Karlovac

LINK na web stranicu projekta: https://rck-recept.hr/

Opis projekta:

Regionalni centar kompetentnosti Ugostiteljske škole Opatija uspostavlja se kao centar izvrsnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te cjeloživotnog učenja u sektoru ugostiteljstva i turizma koji će biti usmjeren na inovativne metode poučavanja, osposobljavanje i usavršavanje temeljeno na radu te povezivanje obrazovnog, javnog, privatnog i civilnog sektora u svrhu kvalitetnijeg stjecanja znanja i kompetencija njegovih korisnika za tržište rada na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije.

Osigurana financijska sredstva projekta namijenjena su za uspostavu strukture i organizaciju rada regionalnog centra kompetentnosti; razvoj i provedbu programa redovitog obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja unutar RCK, jačanje kompetencija stručnog kadra, promociju strukovnih zanimanja i rada centra, inovacije i suradnju s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima; promidžbu i vidljivost; upravljanje projektom i administraciju.

Ciljevi projekta:

  • uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
  • razvoj i provedba programa redovitog strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje i osposobljavanje i programa cjeloživotnog učenja u regionalnom centru kompetentnosti
  • jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca
  • promocija strukovnih zanimanja i rada regionalnog centra kompetentnosti
  • inovacije i suradnja s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima
Skip to content