RCK–KaRijERA

Naziv projekta: RCK – KaRijERA

Program: Operativni program: „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Nositelj: Tehnička škola Karlovac

Partneri: Karlovačka županija, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Obrtnička i tehnička škola Ogulin i Srednja škola Slunj

Suradnici:

Obrazovni sektor: Strukovna škola Gospić, Veleučilište u Karlovcu

Gospodarski sektor: DS Smith Plastics Karlovac d.o.o., General Electric Hrvatska d.o.o., HEINEKEN HRVATSKA d.o.o., HS PRODUKT d.o.o., KELTEKS d.o.o., Tvornica turbina d.o.o., UNIWELD STROJEVI proizvodnja, trgovina, uvoz-izvoz d.o.o., Žitoproizvod d.d. 

Javni sektor: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje – HZZ PU Karlovac, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac

Trajanje: od 07. siječnja 2020. do 27. travnja 2023..

Status: u provedbi

Vrijednost projekta: 25.746.958,05 kn

EU sufinanciranje: 25.740.958,05 kn

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije: izrada prijavnog obrasca i popratnih dokumenata za prijavu, prijava na natječaj i administrativna provedba projekta

LINK na web stranicu projekta: https://rck-karijera.eu/

Opis projekta: Projekt „RCK KaRijERA“ odnosi se na uspostavu prostorno tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva (izgradnja, adaptacija i opremanje) te stvaranje mreže suradnje između različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko-goranske županije.

Regionalni centar kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva bit će smješten na 2. katu zgrade Oružarne u samom centru grada Karlovca. Provedba ovog projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora te koji će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada. Također, u novouređenim i opremljenim prostorima u partnerstvu s ključnim dionicima moći će se razvijati i provoditi programi strukovnog obrazovanja, programi formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih te programi za učenike s teškoćama i osobe s invaliditetom, u skladu s načelima osiguravanja kvalitete i relevantnosti za potrebe tržišta rada.

Skip to content