KaRijERA i JA

Naziv projekta: KaRijERA i JA

Program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Nositelj: Tehnička škola Karlovac

Partneri i suradnici: Strukovne škole: Strukovna škola Gospić, Obrtnička i  tehnička škola Ogulin, Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka, Srednja škola Slunj

Javni sektor: Karlovačka županija, Hrvatska gospodarska komora, HZZ (Karlovac)

Akademska i znanstvena zajednica: Tehničko veleučilište u Zagrebu, Veleučilište u Karlovcu

Obrazovanje odraslih: Pučko otvoreno učilište Zagreb, Praxis – učilište za praktična znanja

Civilni sektor: Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije, Udruga učeničkih domova Republike Hrvatske

Gospodarski sektor: DW Reusables d.o.o., Elektrocentar Krznarić, Frigo-Ve d.o.o., RI – bit d.o.o., Kelteks d.o.o., MEP d.o.o., VENTEX d.o.o.,  Žitoproizvod d.d.,

Trajanje: 26.2.2020.-27.12.2023.

Status: u provedbi

Vrijednost projekta: 31.792.709,24 HRK

Vrijednost bespovratnih EU sredstava: 31.792.709,24 HRK

Uloga Razvojne agencije Karlovačke županije: Razvojna agencija uključena je od samih početka u planiranje svih projekata uspostave RCK. Za projekt KaRijERA i Ja, Razvojna agencija Karlovačke županije u suradnji sa KAŽUP i Tehničkom školom osmislila je sve aktivnosti, okupila partnere i suradnike, izradila projektnu prijavu i sve priloge projektne prijave, koja je rezultirala sa odobrenih  više od 31 milijuna kuna bespovratnih EU sredstava. Razvojna agencija uključena je i u provedbu projekta, surađujući sa svim uključenim dionicima, posebno učilištem Praxis, koje je zaduženo za provedbu ovog projekta

LINK na web stranicu projekta: https://rck.tehnicka-skola-karlovac.hr/karijera-i-ja/

Opis projekta: Projekt  „KaRijERA i JA“ odnosi se na uspostavljanje organizacijskih i programskih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac u sektoru elektrotehnike i računalstva u svrhu modernizacije strukovnog obrazovanja u tri županije: Karlovačkoj, Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Regionalni centar kompetentnosti u sektoru elektrotehnike i računalstva bit će smješten na 2. katu zgrade Oružarne u samom centru grada Karlovca.

Provedba ovog projekta omogućit će razvijanje kvalitetnih kadrova koji će kroz školovanje ovladati svim vještinama i kompetencijama koje su tražene od strane realnog sektora. Broj učenika uskladit će se s potrebama tržišta rada te će se nakon završetka školovanja moći uspješno uključiti na regionalno tržište rada.

Na drugom katu Oružane biti će uređeni kabineti za praktičnu nastavu opremljeni najmodernijom opremom koja je usuglašena sa najvažnijim predstavnicima gospodarskog sektora Karlovačke županije. Na ovaj način će učenici raditi na učilima i opremi koji se koriste u proizvodnim procesima spomenutih gospodarstvenika te po završetku školovanja biti puno spremniji za lako uključivanje na tržište rada, uz minimalno vrijeme za prilagodbu novom radnom okruženju.

Skip to content