Dana 10.07.2019 u prostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu, obilježen je završetak provedbe strateškog međunarodnog projekta programa Interreg SLO-HR pod nazivom ” Flood RIsk Slovenia-Croatia- FRISCO” vrijednog ukupno 3.782.366 eura. U projektu su provedene mjere upravljanja rizicima od poplava na šest prekograničnih slivova: Kupa, Sutla, Drava, Mura, Dragonja i Bregana s ciljem smanjenja rizika od poplave i unapređenja sustava upravljanja rizicima od poplava.” Ispred JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Eva Sobotik Pavan je prisustvovala konferenciji, te će zajedno sa svojim timom, nova saznanja koristiti u pripremi strateškog Interreg projekta STREAM, u suradnji sa partnerima sa područja KAŽUP i RH.

Skip to content