Dana 20. rujna 2022. godine u Hotelu Antunović u Zagrebu u organizaciji Hrvatske zajednice županija i tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. u sklopu LC Konferencije Panorama održana je Konferencija županija.

Na konferenciji se razgovaralo o mnogim temama, a neke od njih su: utjecaj novog uredskog poslovanja na službeničke odnose, društvene djelatnosti i opće poslove; kako radi digitalna uprava;

upravljanje stresom i kultura usklađenih odnosa u izazovnim vremenima; uvođenje sustava  upravljanja kvalitetom u regionalnu samoupravu; osvrt na prvih mjeseca dana dvojnog iskazivanja cijena i drugih novčanih iskaza u kunama i eurima na primjeru županija.

Posebno zanimljiv dio konferencije odnosio se na temu koja se tiče financiranja lokalnih koordinatora pod nazivom: „Analiza financiranja Županijskih razvojnih agencija na primjeru Županijske razvojne agencije Vukovarsko – srijemske županije – regionalnog koordinatora“.

Skip to content