U srijedu 13. studenog 2019. godine u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije održan je sastanak oko koordinacije i pripreme „Intervencijskog plana Grada Slunja i pridruženih Općina Cetingrad, Rakovica, Saborsko, Plaški, Krnjak i Vojnić“. Sastanku je nazočila pomoćnica ministra regionalnog razvoja i fondova EU g-đa Katica Mišković sa suradnikom g. Joško Vukušićem, zamjenik župana Karlovačke županije g. Mirko Martinović, ravnatelj Javne ustanove regionalne razvojne agencija Karlovačke županije (JURRA) dr.sc. Vilko Klasan, g-đa Ivančica Obajdin voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj te g. Viktor Smolić voditelj Jedinice za Intervencijski plan (JIP).
Sastanak je uslijedio nakon posjeta ministra Pavića Karlovačkoj županiji 25. listopada 2019. godine. Na sastanku je predstavljen rad Jedinice za Intervencijski plan kao i provedene zadaće, predstavljeni su projekti i daljnje aktivnosti sukladno zadanoj metodologiji pripreme i provedbe Intervencijskih planova. Spomenuta područja jedinica lokalne samouprave najviše pogođena negativnim ekonomskim i demografskim trendovima čine geografsku cjelinu i dijele slične razvojne probleme i potrebe su jedno projektno područje za koje se izrađuje Intervencijski plan. Razvojne aktivnosti bit će objedinjene u okviru Intervencijskog plana (IP), koji imaju za cilj fizičku, gospodarsku i socijalnu regeneraciju područja u skladu s njihovim posebnostima i načelima održivog razvoja. Financirat će se projekti nadlokalnog karaktera okosnicu kojih čini Grad Slunj, a povezani su sa pridruženim općinama intervencijskog područja.
Pomoćnica Mišković izrazila je zadovoljstvo jer se izrada Analize područja nalazi u završnoj fazi te da je vidljiv kvalitetan i konstantan rad JIP kao i Regionalne razvojne agencije JURRA te kako je potrebno fokus dati na samu finalizaciju dokumenta. Poseban naglasak potrebno je staviti na razvojne projekte kao generatore gospodarskog i socijalnog razvoja koji će riješiti problem siromaštva i iseljavanja. Radi toga će se razvoj projekata gospodarstva i poduzetništva kroz shemu za poduzetnike financirati sa minimalno 30 % od ukupno odobrene alokacije. Ključ razvoja cijelog područja treba bazirati na malom i srednjem poduzetništvu zbog čega je potrebno takve projekte staviti u najviši stupanj prioriteta. Pomoćnica Mišković podcrtala je kako je u ovom razdoblju za provedbu teritorijalnih programa od ukupne alokacije bilo osigurano 6% sredstava, a kako je provedba IP-a planirana za novu financijsku perspektivu okvir za provedbu još nije poznat, ali je naglašeno da će se u novoj perspektivi kroz posebnu operativnu os tražiti financiranje za 14 Intervencijskih planova, 6 ITU mehanizama, Plana za otoke i ostale regionalne programe.
Sastanak je završio sa zaključcima i preporukama Ministarstva o daljnjim koracima te je upućen poziv Pomoćnici za posjet području IP-a Slovinje.

Skip to content