PROJEKT EXCOVER: Iskusimo, otkrijmo i vrjednujmo skrivena odredišta u jadranskom pojasu

Radionice za pružatelje usluga u turizmu: kako stvoriti inovativni turistički proizvoda i upravljanje destinacijom temeljiti na globalnim turističkim trendovima

 

Karlovačka županija bilježi rast turističkih dolazaka, a nova globalna kretanja otvaraju još više prilika za inovativna i kvalitetno vođena odredišta. Koji su to novi trendovi, kako ih prepoznati i iskoristiti, te na temelju njih razviti i ponuditi inovativne proizvode na turističkom tržištu, imat će prilike saznati pružatelji usluga u turizmu na radionicama koje u sklopu projekta Excover organizira Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.

Radionica 1: Razvoj inovativnih proizvoda destinacijskih menadžment kompanija

Prva od dvije predviđene radionice održat će se 6. travnja 2022. s početkom u 10:30 sati u dvorani za sastanke Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Jurja Haulika 14, Karlovac. Iako je namijenjena prvenstveno komercijalistima u destinacijskim menadžment kompanijama, na njoj mogu sudjelovati svi koji se žele upoznati s razvojem složenih turističkih proizvoda (paket aranžmani, izleti, događanja, konferencije i kongresi) te njihovoj ulozi u lancu vrijednosti u turizmu i kako konkretno kreirati i razvijati održive i složene turističke proizvode DMK temeljene na znamenitostima starih gradova Karlovačke županije.

Radionica 2: Tržišni trendovi i lanci vrijednosti u suvremenom turizmu

Druga radionica održat će se 7. travnja 2022. s početkom u 10:30 sati u dvorani Udruženja obrtnika, Jurja Haulika 14, Karlovac. Namijenjena je namijenjena različitim pružateljima usluga u turizmu s ciljem upoznavanja sudionika s konceptom, funkcioniranjem, odnosima i koordinacijom unutar lanca vrijednosti u turizmu, te upoznavanja s tržišnim trendovima koji obilježavaju suvremenu turističku potražnju.

Obje radionice vodit će Željko Trezner, čije je višegodišnje iskustvo u sektoru turizma obilježeno aktivnim  sudjelovanjem u različitim projektima, stručnim vijećima i skupinama u području menadžmenta turoperatora i turističkih agencija, destinacijskog marketinga i menadžmenta te održivog turizma općenito. Predaje na Sveučilištu VERN’ u Zagrebu i na Visokoj školi Aspira u Splitu. Savjetnik je Upravnog odbora Udruge hrvatskih putničkih agencija te ravnatelj Centra za odgovorni turizam u Karlovcu. Kao stručnjak s poslovnim iskustvom uspješno integrira teorijske osnove u praktična rješenja koja su objavljena u brojnim priručnicima i stručnim člancima te prezentirana na mnogim radionicama, seminarima i konferencijama kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu

Prijave za radionice

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, broj sudionika je ograničen, a svi zainteresirani za sudjelovanje mogu se prijaviti putem Google obrasca, i to za:

Radionica 1:
Razvoj inovativnih proizvoda destinacijskih menadžment kompanija
Početak:
6. travnja 2022. s početkom u 10:30
Lokacija: Dvorana za sastanke Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, Jurja Haulika 14, Karlovac
Poveznica za prijavu:
https://forms.gle/29H5MaQKD4ekq4kz7
Rok za prijavu: Najkasnije do 4. travnja 2022. godine do 15.00 sati.

Radionica 2:
Tržišni trendovi i lanci vrijednosti u suvremenom turizmu
Početak:
7. travnja 2022. s početkom u 10:30 sati
Lokacija: Dvorana Udruženja obrtnika, Jurja Haulika 14, Karlovac
Poveznica za prijavu:
https://forms.gle/29H5MaQKD4ekq4kz7
Rok za prijavu: Najkasnije do 5. travnja 2022. godine do 15.00 sati.

****

Radionica se provodi u sklopu projekta „EXCOVER – EXPERIENCE, DISCOVER & VALORISE HIDDEN TREASURE TOWNS AND SITES OF THE ADRIATIC AREA“, kojeg provodi Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije na području Karlovačke županije. Projekt sufinancira Europska Unija u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020., iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Skip to content