Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije organizirala je radionice za izradu provedbenih programa za sve jedinice lokalne samouprave. Radionice su održane 11. i 12. kolovoza 2021. a na njima su bili predstavnici i lokalni koordinatori većine gradova i općina s područja Karlovačke županije.

Radionice su zbog epidemioloških mjera organizirane u 5 grupa. Na samim radionicama, uz konstruktivnu raspravu oko važnosti strateškog planiranja na lokalnoj razini, sudionicima je objašnjena metodologija izrade provedbenih programa sukladno uputama za izradu provedbenih programa Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU.

Podsjetimo, donošenje provedbenih programa JLP(R)S je zakonska obveza, sukladno odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17). Provedbeni programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaćaju razdoblje od četiri godine, povezani su s višegodišnjim proračunom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te određuju prioritetne mjere i aktivnosti za provedbu ciljeva povezanih s relevantnim dugoročnim i srednjoročnim aktima strateškog planiranja od nacionalnog značaja i značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Skip to content