Dana 29. siječnja 2020. u ZICER-ovom Akceleratoru (Zagrebački
inovacijski centar), u sklopu projekta E-FIX, održana je radionica za
ambasadore E-FIX projekta.

Pomoćnik direktora ZICER-a gosp. Marko Helfrih predstavio je sam
projekt. Projektni konzorcij uključuje 14 partnera s iskustvom u
financiranju energetskih projekata iz 6 zemalja (Austrije, Hrvatske,
Češke, Poljske, Armenije te Gruzije). Temeljem iskustva u provedbi
projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
vidljivo je kako se potencijalni nositelji energetskih projekata te
investitori suočavaju s preprekama u pogledu neizvjesne ocjene
izvedivosti energetskih projekata te sigurnosti povrata financijskih
ulaganja. Cilj E-FIX projekta je pokrenuti privatna ulaganja koristeći
kombinaciju inovativnih mehanizama financiranja koji uključuju: ugovore
o energetskom učinku, crowdfunding – grupno financiranje i leasing
modele za projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora
energije. Tako je i radionica imala za cilj obučiti dionike koji
sudjeluju kao E-FIX ambasadori u vezi crowdfundinga.
Gđa. Tijana Šimek i gosp. Hrvoje Maras iz REGE-e predstavili su
crowdfunding- grupno financiranje kao jedan od inovativnih mehanizama
financiranja. Modeli grupnog financiranja mogu biti donacijski,
nagradni, zajmovni te udjeli u vlasništvu. Predstavljane su i platforme
za grupno financiranje, domaće i inozemne. Prikazane su pozitivne i
negativne strane grupnog financiranja. Neke od prednosti crowdfundinga
jesu uključivanje šire javnosti, smanjenje energentskih troškova,
podrška inovativnim tehnologijama. Predstavljeni su  i uspješni projekti
koji su uspjeli financirati se uz pomoć crowdfundinga.
U ciljanim zemljama E-FIX projekta, postoji značajan potencijal u
praznom hodu za proizvode i usluge energetske obnove. I potencijalni
proizvođači energetskih projekata i financijeri suočavaju se s
preprekama u pogledu precizne procjene izvedivosti energetskih projekata
i postizanja sigurnosti ulaganja. Upravo zato, E-FIX za cilj ima
pripremiti europsko tržište, s fokusom na obuhvat članica EU iz
različitih pristupnih razdoblja i zemalja u predpristupnoj fazi, na
intenzivniju primjenu inovativnih financijskih mehanizama u energetskom
sektoru kako bi se olakšale i povećale investicije u energetske projekte
i usluge.
Ispred Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije
radionici je prisustvovala gđa Danica Bago.

Skip to content