Radionica unosa projekata u GIS sustav Karlovačke županije za članove Jedinice za intervencijski plan Grada Slunja i općina Cetingrad, Plaški, Rakovica, Saborsko, Vojnić i Krnjak održao se u petak, 13.12.2019. g. u dvorani za sastanke Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.

Na radionici su nazočili zamjenik župana Karlovačke županije g. Mirko Martinović, ravnatelj JURRA Karlovačke županije g. Vilko Klasan, zamjenik načelnika Općine Rakovica g. Mihovil Bičanić, zamjenik načelnice Općine Cetingrad g. Osman Mušić, voditelj Jedinice za Intervencijski plan (IP) g. Viktor Smolić, voditeljica odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj u JURRA Karlovačke županije koordinatorica IP-a zadužena za kontakte s MRRFEU gđa Ivančica Obajdin, te članovi JIP-a. Radionicu je održala informatička služba Karlovačke županije, g. Matija Palalić i g. Damir Hlaj.

Radni sastanak sastojao se od prezentacijskog dijela rada u GIS sustavu te praktične vježbe. Unos projekata u GIS sustavu temelj je za izradu “Teritorijalnog atlasa” koji predstavlja podlogu za izradu strateškog dokumenta Intervencijskog plana. Teritorijalni atlas je grafički output analize područja koji nastaje lociranjem na mapi svakog projekta predloženog od strane Partnerstva i zabilježenog u bazi projekata. Trenutačno se u bazi projektnih prijedloga Intervencijskog plana nalazi ukupno 216 projekata u različitim fazama spremnosti, od projektnih ideja do projekata spremnih za provedbu. Projekti će biti uneseni u GIS sustav do kraja godine, nakon čega se izrađuje teritorijalni atlas i uvrštava u Analizu područja kao podloga za izradu Intervencijskog plana. Projekti uneseni u GIS sustav činit će ukupnu bazu Karlovačke županije “407 za 047” te će se velik dio projekata moći unijeti i u bazu “Strateškog planiranja i upravljanja razvojem” (SPUR) za koju postoji zakonska obveza. Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije uskoro planira održavanje radionice rada i ažuriranja projekata u elektroničkom registru projekata SPUR-a.

SPUR je informacijski sustav za upravljanje strateškog planiranja i upravljanja razvojem koji pruža usklađen sustav za identifikaciju trenutnog stanja kroz pokazatelje i indikatore za praćenje napretka. Lokalni koordinatori unose projekte u bazu, odnosno u središnji elektronički registar razvojnih projekata nakon čega projekte odobrava regionalni koordinator kao kontrolno tijelo te daje dozvolu za unos projekata spremnih za financiranje u sustav, sukladno Uredbi o načinu ustrojavanja, sadržaju i vođenju središnjeg elektroničkog registra i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske. U sustavu projekte unose certificirane osobe ispred svakog JLS-a kao lokalni koordinatori. Na području Karlovačke županije se nalazi ukupno 22 lokalna koordinatora koji u sustavu imaju evidentirane po dvije kontakt osobe ispred svojih JLS-a. Važnost SPUR-a se ogleda u činjenici da se Republika Hrvatska nalazi pred sedmogodišnjim financijskim razdobljem te kvalitetno strateško planiranje i projektna podloga ključni su za dobro programiranje i uspješnu iskorištenost EU sredstava.

Skip to content