Strategija prometaKarlovačka županija u partnerstvu sa Razvojnom agencijom Karlovačke županije-KARLA d.o.o. organizira radionicu za dionike na temu postizanja razumijevanja postojećeg stanja i postavljanja hipoteza za daljnji razvoj prometnog sustava u Karlovačkoj županiji. Radionica će se održati u utorak 08. ožujka 2016. godine, u Velikoj dvorani Udruženja obrtnika, Haulikova 14, Karlovac, s početkom u 10,00 h. Predviđeno okvirno vrijeme trajanja radionice je 2 sata.

Dnevni red radionice

10:00 – 10:15h Pozdravni govor (Krunoslav Kralj, Voditelj projekta)

10:15 – 10:45h Uvodno predavanje na temu obuhvata Studije prometnog razvoja Karlovačke županije (Dr.sc. Una Vidović, Mobilita evolva d.o.o. Zagreb)

10:45 – 11:00h Terensko istraživanje/brojanje prometa/anketiranje građana (Prometplus d.o.o. Zagreb/Verkehrplus GmbH)

11:00 – 12:00   Rasprava sa nazočnima, Pitanja i odgovori

Skip to content