Agencija za investicije i konkurentnost u suradnji sa Razvojnom agencijom Karlovačke županije – KARLA d.o.o. 18. svibnja 2018. godine (petak) organizira poludnevnu radionicu o primjeni modela kombiniranog financiranja u projektima izgradnje javne infrastrukture.

Model kombiniranja javno-privatnog partnerstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru Regionalne politike kao i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) kao glavnog instrumenta Plana ulaganja za EU (tkz. “Junckerovog plana“), te ostalih alternativnih oblika financiranja od naročitog je interesa za zemlje članice koje glavninu izvora financiranja izgradnje javne infrastrukture planiraju u obliku subvencija. Agencija za investicije i konkurentnost anticipirala je korištenje ovog modela u slijedećoj financijskoj perspektivi  EU 2021. – 2027., te je pripremila niz metodoloških priručnika i alata, i uspostavila proceduru kombiniranja JPP-a s bespovratnim izvorima (priprema, ocjena, odobravanje, nabava, ugovaranje i provedba projekata).

Radionica je namijenjena predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave, javnih poduzeća, te zainteresiranih iz privatnog sektora s ciljem informiranja sudionika o konkretnim mogućnostima korištenja kombiniranja oblika bespovratnih pomoći EU i javno-privatnog partnerstva, te predstavljanje novih mogućnosti koje pružaju fondovi EU u okviru modela javno-privatnog partnerstva i načina na koji mogu u značajnoj mjeri povećati razinu pružanja javnih usluga uz niže troškove, manju razinu zaduženosti i ostvarivanje veće razine sufinanciranja javnih projekata. Na radionici će biti predstavljeni praktični primjeri o mogućnostima kombiniranja javno-privatnog partnerstva i fondova EU. 

Program radionice

9,00 – 9,30 Registracija sudionika

9,30 – 10,15 Osnovna obilježja JPP-a

10,15 – 10,45 Kombiniranje JPP-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova – mogućnosti za Hrvatsku

10,45 – 11,00 Pitanja i odgovori

11,00 – 11,15 Pauza

11,15 – 12,00 Procedura kombiniranja JPP-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova

12,00 – 12,45 Analiza praktičnih primjera

12,45 – 13,00 Pitanja i odgovori

13,00 Kraj radionice

Prijave za sudjelovanje zaprimaju se na mail [email protected] do 15.svibnja 2018. godine

PRIJAVNICA ZA RADIONICU

Skip to content