Pozivamo Vas na radionicu nastavno na objavljeni Natječaj za provedbu podmjere 4.3.  „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.“

Sažetak: Prihvatljivi troškovi su projektiranje, izgradnja i rekonstrukcija primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture (traktorski putovi i traktorske vlake), rekonstrukcija šumskih cesta, mostova i druge šumske prometne infrastrukture te kupovina šumskog i drugog zemljišta u maksimalnom iznosu od 10% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruženja šumoposjednika ili šumovlasnika i trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske te jedinice lokalne samouprave, a iznos potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 37.500.000 kuna, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 22. prosinca 2017.

Radionica će se održati  27. listopada 2017, u 10,00 sati na adresi Haulikova 14, 47000 Karlovac (dvorana za sastanke).

Prijave na [email protected]

Skip to content