Prvi tehnički sastanak projekta EXCOVER održan je u Bologni od 5. do 7. veljače. Sastanak bio namijenjen uglavnom tehničkim i znanstvenim stručnjacima za radne pakete aktivnosti koje su trenutno u provedbi a sudjelovalo je 25 stručnjaka i zaposlenika projektnih partnera koje je ugostilo Sveučilište u Bologni.

Sudionici su najprije sudjelovali u bilateralnim sastancima, a potom su sjednice vodili koordinatori radnih paketa. Tehnički stručnjak projektnog partnera Rive d’Arcano, govorio je o specifičnostima područja koja su uključena u Projekt u pogledu dizajna turističkih proizvoda i adekvatne ponude smještaja. Monica Pascoli i Donatella Cozzi sa Sveučilišta u Udinama opisale su terensko istraživanje koje su provele kako bi otkrile lokalnu kulturnu baštinu a uz znanstveni doprinos zamjenice rektora za digitalnu inkluziju na Sveučilištu u Udinama predstavile su i prijedlog inovativnih alata za razmjenu rezultata istraživanja kulturne i prirodne baštine sa građanima i turistima. Andrea Guizzardi i Annalisa Stacchini sa Sveučilišta u Bologni – CAST raspravili su sa sudionicima status napretka SWOT i Reputacijske analize i predviđene rokove završetka a zatim su održali radionicu o organiziranju i provođenju seminara o izgradnji kapaciteta te kako koristiti  predloške. Predstavnici znanstvenih partnera sveučilišta u Bologni, Udine i Zadru iskoristili su priliku za razmjenu ideja o mogućem istraživačkom razvoju rezultata Projekta.

Sljedeći Tehnički sastanak zakazan je za 1. – 3. travnja 2020. godine u Rijeci a partnerski sastanak Primorsko – goranska županija će organizirati 11-13. svibnja 2020.

Excover

Skip to content