Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) dostavilo je Europskoj komisiji prve nacrte Sporazuma o partnerstvu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (OPKK) 2021. – 2027. i Integriranog teritorijalnog programa (ITP) 2021. – 2027. Operativni programi utvrđeni su predmetnom odlukom Vlade RH, a MRRFEU je Koordinacijsko tijelo zaduženo za organizaciju i koordinaciju procesa pripreme programskih dokumenata za financijsko razdoblje Europske unije 2021. – 2027.

Nacrti programskih dokumenata, izrađeni prema direktivi Europske komisije, odnose se na provedbu 5 ciljeva politike: 1. Pametna, 2. Zelena, 3.Povezana i 4. Solidarna Europa te 5. Europa bliže građanima.

Alokacije Operativnih programa raspoređene su po prioritetima.  Minimalni postotak alokacije sredstava za Pametnu Europu je 25%, a za Zelenu Europu 30%. Kohezijski fond u iznosu od 1,182 milijarde eura u potpunosti je obuhvaćen kroz cilj Povezana Europa. Europa bliže građanima cilj je usmjeren na poticanje održivog i integriranog razvoja urbanih, ruralnih i obalnih područja te lokalnih inicijativa, a ostvarivati će se kroz ITP 2021. – 2027.

ITP financijska omotnica iznosi 6,7 milijardi eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Fonda za pravednu tranziciju, a zajedno s OPKK za izravnu potporu poduzetnicima iz ERDF ukupno iznosi 13,4 milijardi kuna. Kad se tome dodaju sredstva iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) te iz EARDF (poljoprivreda) i ESF taj iznos premašuje 35 milijardi kuna , odn. oko pet milijardi eura.

Nacrti programskih dokumenata izrađeni su tijekom četiri programska ciklusa, od strane radnih skupina u kojima su sudjelovali dionici s nacionalne, regionalne i lokalne razine, kao i predstavnici gospodarskih i socijalnih partnera, civilnog društva te akademske i znanstvene zajednice (ukupno 92 institucije s više od 800 članova u 5 radnih skupina).

Slijedi formalni proces pregovora s Europskom komisijom, a u procesu finalizacije predviđeno je savjetovanje s javnošću, on-line, putem javnog e-savjetovanja.

Prezentacija, VFO 2021.-2027.

Skip to content