Na dan 12.01.2022. održan je jedan u nizu sastanaka projektnog tima Obitelj u Centru. Do ovog trenutka, od početka provedbe projekta, dakle od 18. listopada 2021., sastanci su bili više tehničkog karaktera te su administrativno pratili stručne aktivnosti, rad psihologa i socijalnog radnika s pojedincima iz ciljanih skupina, u sklopu elementa projektaUnaprjeđenje kvalitete i širenje izvaninstitucijskih socijalnih usluga Obiteljskog centra. No upravo ovaj sastanak označio je novi moment početka razvoja Obiteljskog centra u Karlovcu, kao moderne institucije koja označava deinstitucionalizaciju u pravom smislu te riječi. Naime, na ovom su sastanku dogovorene smjernice i izrađen je plan rada za razvoj programa koje će razvijati projektni tim stručnjaka koji se sastoji od tri psihologa, socijalnog radnika i socijalnog pedagoga, osluškujući potrebe zajednice vezane uz pružanje usluga Obiteljskog centra. U sklopu projekta razviti će se 10 deinstitucionaliziranih programa, uz pružanje usluga obiteljske medijacije i uz provođenje pilot faze s korisnicima i oplemenjivanje tih novonastalih programa do finalnih kvalitetnih rješenja za kontinuirano provođenje u postprojektnom periodu. U ovoj misiji za sretne obitelji u zajednici, razvija se čitava lepeza programa:

  • Program i savjetodavne usluge koje se odnose na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose
  • Program razvoja socijalizaicijskih vještina djece i mladih
  • Program rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje pružaju podršku roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom te ostalim ranjivim skupinama
  • Program aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti
  • Program stručne pomoći i potpore u ostvarivanju skrbi o djetetu
  • Program intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu
  • Program prevencije/suzbijanja ovisnosti o alkoholu, drogama i drugim ovisnostima
  • Program i aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji i vršnjačkog nasilja
  • Program psihosocijalnog tretmana žrtava i počinitelja nasilja
  • Program edukacije posvojitelja

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije dala je voditelja ovom projektu, a i drugi zaposlenici JURRA-e po potrebi se uključuju u njegovu provedbu, da bi u konačnici stručnjaci zaposleni na projektu ostvarili viziju ugodnog okruženja za korisnike iz ciljanih skupina, sa svim resursima za primjereno pružanje usluga u domeni Obiteljskog centra.

Skip to content