Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije za Grad Ozalj izradila je  dva projektna prijedloga za Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova i općina”, od kojih su oba prihvaćena  za sufinanciranje: Grad Ozalj „Implementacija web GIS (Geo sustava)“ u iznosu od 184.625,00 kuna i Grad Ozalj „Implementacija e-Obrazaca i e-pisarnice“ u iznosu od 108.200,00 kuna.
Obavijest o zatvaranju javnog poziva za sufinanciranje projekata “pametnih gradova i općina” i popis prihvaćenih i neprihvaćenih zahtjeva možete vidjeti na mrežnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na linku u nastavku.
http://www.fzoeu.hr/hr/obavijesti/obavijest_o_zatvaranju_javnog_poziva_za_sufinanciranje_projekata_pametnih_gradova_i_opcina/

Skip to content