+385 47 612 800 tajnistvo@ra-kazup.hr

Dokumenti

Županijska razvojna strategija

Usvojena u ožujku 2011. godine postala je, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju, službeni razvojna dokument za područje Karlovačke županije.

Odlukom produljeno trajanje do kraja 2016. godine.

Strategija razvoja lovnog i ribolovnog turizma KArlovačke županije do 2020. godine

Usvojena 03.03.2015. godine na Županijskoj skupštini Karlovačke županije. Strategija je u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te će kao sektorska strategija Karlovačkoj županiji omogućiti lakši razvoj oba oblika selektivnog turizma koji su za širu regiju Karlovačke županije određeni kao primarni i sekundarni turistički proizvod.

Vrijednost 200.000,00 kn.

Studija prometnog razvoja Karlovačke županije

Predstavlja temeljni strateški dokument te stručnu podlogu budućim riješenjima i projektima za unapređenje prometnog sutava Karlovačke županije.

Izrada studije financira se sredstvima EU fondova (OP Promet 2017. – 2013.) u vrijednosti od 3.000.000,00 kn od čega bespovratna sredstva čine 85% dok Karlovačka županija i Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o. kao partner sudjeluje sa 15%.

Vrijednost: 3.835.200,00 kn.

Strategija razvoja grada Ogulina

Strategija razvoja grada Ogulina do 2020. godine je dokument kojim se želi definirati strateško usmjerenje razvoja, glavne ciljeve i prioritete koje Grad Oguli želi ostvariti, sukladno strateškim dokumentima više razine.

Razvojna agencija KARLA d.o.o. koordinira izradu dokumenta i sudjeluje u radu Radne skupine koju je imenovao gradonačelnik

Vrijednost: 200.000,00 kn.

Priprema projektnih prijedloga

Prvi korak je najteži

Prvi korak je najteži – širenje mreže socijalnih usluga u zajednici

Vrijednost projekta 114.149,50 €

Turizam je naša budućnost

Turizam je naša budućnost – promicanje i poticanje poduzetničke kulture u turizmu na području općine Krnjak, Cetingrad, Saborsko i Plaški

Vrijednost projekta: 15.044,00 €

Stari grad Cetin

Stari grad Cetin – nova turistička atrakcija Karlovačke županije

Vrijednost projekta: 48.223,33 €

Tri palme na otoku sreće

Vrijednost projekta: 161.143,96 €

Centar za seksualno zdravlje Karlovac

Projekt nije prijavljen zbog odustajanja od projektne ideje nositelja projekta.

Oaza zdravlja

Projekt nije prijavljen.

14F - Investment for the Future (Investicije za budućnost)

Vrijednost projekta je 183.706,00 kn

Poduzetnička zona Ogulin - u punom pogonu

Vrijednost projekta je 27.179.919,72 kn

Sufinanciranje osnovne djelatnosti udruge

Vrijednost projekta je 15.000,00 kn

Pomoćnici u nastavi - jednake mogućnosti za sve

Vrijednost projekta je 611.430,00 kn

BI(O)G - Business Infrastructure Ogulin / Poduzetnička infrastruktura Ogulin

Vrijednost projekta je 999.500,00 €

JoinT Development Point / Udruživanjem do razvoja

Vrijednost projekta je 508.046,01 €

"Eco Water - World Adventures" - EWA / Avanture u eko vodenom parku

Vrijednost projekta je 498.007,30 €

The Healthy life / Zdravi život

Vrijednost projekta je 498.007,30

Klub za zapošljavanje invalida rada - Duga Resa

Vrijednost projekta je 43.200,00 €

Sportski ribolovni turizam kroz prekograničnu inovativnu mrežu

Vrijednost projekta je 364.331,92 €