Projekti

Projekti
KaŽu5 EduKA II

KaŽu5 EduKA II

Opći cilj projekta usmjeren je jačanju kapaciteta na regionalnoj i lokalnoj razini, odnosno povećanju apsorpcije sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Karlovačkoj županiji, a ostvarit će se kroz pružanje savjetodavne potpore potencijalnim korisnicima EU fondova te jačanjem kapaciteta javnopravnih tijela s naglaskom na financijsku perspektivu 2021. - 2027.

Opširnije...

Projekti
RCK-StruKa

RCK-StruKa

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete obrazovanja i osposobljavanja učenika i odgojno obrazovnih radnika u ustanovama za strukovno obrazovanje sa svrhom stvaranja suvremenog, relevantnog, i na tržišnim potrebama utemeljenog obrazovanja i osposobljavanja u podsektoru strojarstva.

Opširnije...

Projekti
RCK–KaRijERA

RCK–KaRijERA

Projekt „RCK KaRijERA“ odnosi se na uspostavu prostorno-tehničkih uvjeta Regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru elektrotehnike i računalstva (izgradnja, adaptacija i opremanje) te stvaranje mreže suradnje između različitih sektora na području Karlovačke i Primorsko goranske županije.

Opširnije...

Projekti
Mreža Kom5entnosti

Mreža Kom5entnosti

Projekt ima za cilj uspostavljanje prostorno tehničkih uvjeta za rad regionalnog centra kompetentnosti u podsektoru turizma i ugostiteljstva te stvaranje suradnje s gospodarskim sektorom na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije. Svojom opremljenošću i stručnim kadrovima centar će biti nositeljem kvalitetnoga strukovnog obrazovanja povezanim s tržištem rada.

Opširnije...

Projekti
STRuKA i TI

STRuKA i TI

Cilj projekta „STRuKA i TI“ je uspostaviti programske i kadrovske uvjete koji će unaprijediti učenje temeljeno na radu za učenike i odrasle polaznike strukovnog obrazovanja u podsektoru strojarstva Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Karlovac, u svrhu povećanja zapošljivosti i mogućnosti za daljnje obrazovanje.

Opširnije...

Skip to content