Treći prekogranični sastanak partnera na projektu Excover iz Italije i Hrvatske u organizaciji Općine Rive d’Arcano, zajednice općina UTI della Carnia i Sveučilišta Udine (10-13.12.2109) započeo je bilateralnim sastancima prvoga dana dok su ostali dani bili rezervirani za raspravu i dogovor oko provedbe tehničkih radnih paketa. 

Trenutno je u provedbi izrada SWOT i Reputacijske analize. Neki talijanski partneri su već krenuli sa provođenjem anketa koje će poslužiti za prikupljanje podataka temeljem kojih će biti izrađene predmetne analize a također je održano i nekoliko fokus grupa. U Karlovačkoj županiji upravo kreće anketiranje rezidenata i turista a fokus grupe biti će održane početkom 2020. godine. 

Raspravljalo se, također, i o sljedećem koraku koji se odnosi na aktivnosti u zajednici i mapiranje turističkih potencijala koje u prvom redu predstavlja kulturna i prirodna baština te postojeći sadržaji i infrastruktura koji se koriste za provođenje aktivnosti slobodnog vremena. Temeljem provedenih stručnih analiza i u suradnji sa lokalnom zajednicom biti će osmišljeni pilot turistički proizvodi koji će stare gradove Karlovačke županije i ostala manje poznata turistička mjesta u Italiji i Hrvatskoj koja su obuhvaćena projektom Excover predstaviti kao originalnu turističku ponudu.

Projekt Excover financiran je sredstvima programa prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska a cilj mu je promovirati kulturnu i prirodnu baštinu 8 manje poznatih područja u odabranim regijama u Hrvatskoj i Italiji kako bi se postigao održivi i uravnoteženi teritorijalni razvoj te smanjiti turističku sezonalnost obiju zemalja i doprinijeti ravnomjernijem rasporedu turista. Rezultati projekta su uspostava efikasnog turističkog sustava koji će lokalno stanovništvo usmjeriti na korištenje vlastitih resursa i vještina te brendiranje novih destinacija. Boljim i učinkovitijim marketingom, te sudjelovanjem lokalnog stanovništva cilj će biti postignut, a turistički tokovi usmjereni na veći broj do danas skrivenih lokacija. 

Više o projektu dostupno je na stranicama Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije koja je partner na projektu.

https://www.ra-kazup.hr/project/projekt-excover/

https://www.italy-croatia.eu/web/excover

Skip to content