Kreiranje uspješne turističke ponude ovisi o daljnjim ulaganjima, povezivanju resursa i strateškom iskorištavanju svih potencijala

Razvoj specifičnog kulturnog i prirodnog turizma treba i dalje koordinirano poticati u Karlovcu, Ozlju i Netretiću, ali daljnja ulaganja (čak i ona minimalna) uz povezivanje postojećih turističkih resursa ključ su u stvaranju jedinstvene ponude lokacije u središtu Hrvatske. To je bio, pokraj stalnog naglaska na informiranju turista i iskorištavanju turističkih potencijala, glavni zaključak grupnih intervjua održanih u Karlovačkoj županiji – u gradu Karlovcu, gradu Ozlju i općini Netretić. Sudionici su bili lokalni dionici – predstavnici civilnog i javnog sektora, turistički djelatnici i kreatori turističkih sadržaja u Karlovačkoj županiji.

Mapiranje baštine i uključivanje lokalnog stanovništva

Osnovna tema grupnih intervjua je bila uključivanje lokalnog stanovništva u identifikaciju kulturne baštine, a sve s ciljem otvaranja mogućnosti za kreiranje turističke ponude proizvoda i usluga izvan ustaljenih turističkih ruta, odnosno mapirati kulturnu i prirodnu baštinu na ciljanom području. U Ozlju su na grupnom intervju sudjelovali predstavnici civilnog i javnog sektora, te su zajedničkom diskusijom zaključili kako je potrebno i dalje ulagati u razvoj specifične ponude kulturnog turizma kao i turizma temeljnog na prirodnim ljepotama kraja. Također, zaključeno je kako postoji dovoljno sadržaja kojega je potrebno uz minimalna ulaganja unaprijediti i uvezati u cjelinu, kako bi se prikazala jedinstvena ponuda lokacije.

Umrežavanje, informiranje i nastavak projektnih aktivnosti

U Netretiću su sudionici naglasak stavili na trenutne turističke potencijale kojima općina raspolaže – fokusirajući se naStari Grad Novigrad na Dobri, te mogućnosti dodatnog ulaganja u taj lokalitet i prateće turističke sadržaje s ciljem stvaranja zaokruženog turističkog proizvoda.

Naposljetku, u Karlovcu su se u Muzeju karlovačkog vatrogastva okupili dionici ključni za razvoj turizma i turističke ponude grada Karlovca. U diskusiji je zaključeno kako Karlovac mora poraditi na povezivanju trenutnih turističkih resursa, a obzirom da trenutno mogu pokriti zahtjeve raznih specifičnih oblika turizma, samo je potrebno raditi na umrežavanju i informiranju posjetitelja i turista.

Održani grupni intervjui predstavljaju prvi set informativno-ispitivačkih događanja koja će se održati u sklopu prekograničnog projekta Excover, stoga predstavnici Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije planiraju obići i druge turistički zanimljive i atraktivne lokalitete na ovom području imajući u vidu posebno lokacije strateškog projekta Karlovačke županije „Dodir civilizacija“, s ciljem mapiranja tursitičke ponude.

Više informacija o projektu

www.italy-croatia.eu/excover

Projekt Excover je financiran kroz Interreg program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020., a ukupna mu je vrijednost 2.474.876,05 eura od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 2.103.644,64 eura. Projekt je započeo s provedbom 1. siječnja 2019., a traje do 30. lipnja 2022. Partneri u projektu su uz Razvojnu agenciju Ličko-senjske županije – LIRA (nositelj projekta), JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Sveučilište u Zadru, Primorsko-goranska županija, Zajednica općina Carnia (IT), Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (IT), Sveučilište u Udinama (IT), Općina Rive d’Arcano (IT), Delta 2000 Societa Consortile a R.L. (IT), Općina Campobasso (IT), Nacionalni park Sasso Simone i Simoncello (IT), Lokalna akcijska grupa Montefeltro (IT), Općina Predappio (IT).

Skip to content