PROJEKT EXCOVER – Vrijedna promocija Karlovačke županije u znanstvenim krugovima

Talijanski profesori sa sveučilišta u Bologni  objavili članak o istraživanju projektnog područja u znanstvenom časopisu o održivom turizmu

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije sudjeluje u provedbi prekograničnog projekta Excover, koji je od sada dobio vrijednu promociju i u uglednom znanstvenom časopisu. Riječ je o Časopisu održivog turizma (eng. Journal of Sustainable Tourism), u kojemu su objavljeni rezultati istraživanja provedenog u okviru projekta Excover. Za to su zaslužni znanstveni partneri s Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Bologni – profesori Andrea Guizzardi, Annalisa Stacchini i Michele Costa, koji su napisali znanstveni članak pod naslovom „Može li održivost potaknuti razvoj turizma u malim ruralnim područjima? Dokazi s Jadrana” (eng. Can sustainability drive tourism development in small rural areas? Evidences from the Adriatic). Studija istražuje upravo tu temu, a predlaže metode i ljestvice za analizu percipirane vrijednosti ruralnog turizma i održivosti koju doživljavaju posjetitelji.

 

Treba napomenuti da je ovo možda prva studija koja istražuje odnos između održivosti koju percipiraju posjetitelji i imidža destinacije, što pokazuje da mjere za očuvanje kulturne i prirodne baštine mogu smanjiti uočenu atraktivnost imidža destinacije. Iako nikada nije ispitano postoji li izravna ili neizravna veza između održivosti koju percipiraju posjetitelji i njihovih namjera ponašanja.

 

Uključivanje lokalnih zajednica u projekt

 

“Prekogranični projekti razvoja turizma, poput Excovera, predstavljaju važne katalizatore znanja, dijaloga i suradnje među dionicima, uključujući i posjetitelje. Stoga preporučujemo da stručnjaci i destinacijski menadžeri rade na olakšavanju uspostave mreža i konzorcija malih i srednjih poduzeća, za razvoj lokalnog poduzetništva, zajedničke inicijative i podjelu troškova naprednih usluga (marketing, ICT, izložbe itd.), pažljivo uzimajući u obzir perspektive posjetitelja, koje proizlaze i iz ovog istraživanja. Uključivanjem lokalnih zajednica u ovaj projekt povećavamo društvenu koheziju, ulijevajući povjerenje u mogućnost uspjeha novih turističkih poduzeća i pružajući informativnu osnovu za daljnji razvoj ”, navode talijanski znanstvenici u članku koji se fokusira na cijelo područje projekta Excover. Odnosno s talijanske strane na općine Alfonsine, Campobasso, Ostellato i Predappio, na regiju Carnia i Park prirode Sasso Simone i Simoncello, a s hrvatske strane na općinu Čavle, te Ličko-senjsku i Karlovačku županiju.

 

Metode, rezultati, hipoteze i zaključci

 

Mjerljivi kriteriji u istraživanju bili su zadovoljstvo, imidž destinacije i namjera preporuke destinacije, dok su sudionici ispitani putem intervjua – licem u lice. Njihovi rezultati pokazuju da je dobro stanje očuvanosti lokalne kulturne baštine najvažniji pokazatelj percipirane održivosti, nakon čega slijedi promatranje provedenih mjera zaštite okoliša. Testirajući sedam različitih hipoteza, profesori sa Sveučilišta u Bologni zaključili su da se održivost izravno doživljava kao ograničenje, ali ipak, neizravno, predstavlja sredstvo poboljšavanja konkurentnosti destinacija, jer povećava ukupnu percipiranu vrijednost.

“Zahvaljujemo partnerima projekta Excover, destinacijskim menadžerima i predstavnicima lokalne i regionalne samouprave na suradnji. Također zahvaljujemo anonimnim ispitanicima na korisnim komentarima i prijedlozima ”, dodali su Guizzardi, Stacchini i Costa u svom zanimljivom članku koji bi znanstvenike, stručnjake, djelatnike u turizmu i ostale čitatelje Časopisa održivog turizma mogao potaknuti da posjete i istraže skrivene dragulje u području projekta Excover.

Više informacija o projektu

www.italy-croatia.eu/excover

Projekt Excover je financiran kroz Interreg program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.-2020., a ukupna mu je vrijednost 2.474.876,05 eura od čega bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj iznose 2.103.644,64 eura. Projekt je započeo s provedbom 1. siječnja 2019., a traje do 30. lipnja 2022. Partneri u projektu su uz Razvojnu agenciju Ličko-senjske županije – LIRA (nositelj projekta), JU Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, Sveučilište u Zadru, Primorsko-goranska županija, Zajednica općina Carnia (IT), Alma Mater Studiorum – Sveučilište u Bologni (IT), Sveučilište u Udinama (IT), Općina Rive d’Arcano (IT), Delta 2000 Societa Consortile a R.L. (IT), Općina Campobasso (IT), Nacionalni park Sasso Simone i Simoncello (IT), Lokalna akcijska grupa Montefeltro (IT), Općina Predappio (IT).

Članak je dostupan na linku:
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2021.1931256

Skip to content