Strategija regionalnog razvoja

Strategija regionalnog razvoja

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH) Regionalna politika RH  utemeljena je na Strategiji regionalnog razvoja RH (usvojena na Vladi 21. lipnja 2017.) i Zakonu o regionalnom razvoju (NN, br. 147/14 i 123/17). Zadaća regionalne politike je...
Strategija lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije

Strategija lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije

Strategija lovnog i ribolovnog turizma Karlovačke županije do 2020. godine Usvojena 03.03.2015. godine na Županijskoj skupštini Karlovačke županije. Strategija je u skladu sa Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te će kao sektorska strategija...
Izrada studije prometnog razvoja Karlovačke županije

Izrada studije prometnog razvoja Karlovačke županije

Studija prometnog razvoja Karlovačke županije „Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije“ je projekt vrijedan više od tri milijuna kuna financiran bespovratnim sredstvima Europske unije iz europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt provode Karlovačka...
Skip to content