Studija prometnog razvoja Karlovačke županije

„Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije“ je projekt vrijedan više od tri milijuna kuna financiran bespovratnim sredstvima Europske unije iz europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt provode Karlovačka županija kao Korisnik te Razvojna agencija Karlovačke Županije – KARLA d.o.o. u ulozi partnera.

Studija prometnog razvoja

Studija prometnog razvoja predstavlja temeljni strateški dokument te stručnu podlogu za buduća rješenja i projekte unaprjeđenja prometnog sustava u Karlovačkoj županiji. Krajnji cilj je stvoriti prometnu infrastrukturu koja će odgovarati stvarnim potrebama svih korisnika u smislu sigurnosti, mobilnosti i kvalitete, a poseban naglasak stavljen je na očuvanje okoliša i stvaranje uvjeta za korištenje održivijih i inovativnijih načina mobilnosti.

Vrijednost Projekta: 3.364.800,00

Vrijeme provedbe: 01.04.2015. do 31.12.2016.

Korisnik: Karlovačka županija

Partner: Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Promet 2007.2013. Ulaganje u budućnost

Skip to content