Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske (SRR RH)

Republika Hrvatska

Regionalna politika RH  utemeljena je na Strategiji regionalnog razvoja RH (usvojena na Vladi 21. lipnja 2017.) i Zakonu o regionalnom razvoju (NN, br. 147/14 i 123/17). Zadaća regionalne politike je pripremiti županijske strukture za nove uloge i odgovornosti u ujednačenom regionalnom razvoju RH.

Izazovi s kojim se susreću županije

  • Revidiranje svoje strateške osnove (od Regionalnog operativnog programa do Županijske razvojne strategije)
  • Priprema zalihe projekata za financiranje kroz SRR RH i EU fondove
  • Jačanje partnerstva na razini županije i šire regije
  • Uključivanje ŽPV u sve ključne korake (unaprjeđenje ŽRS, zaliha projekata, kriteriji za odabir projekata, odabir velikih regionalnih projekata).
Skip to content