RibarKA – Poduzetnički centar za preradu i prodaju proizvoda od slatkovodne ribe

RibarKA

Projekt je prijavljen na Potprogram I „Priprema regionalnih razvojnih projekata Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije“ u skladu sa tematskim ciljem EU 2014.-2020. „Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzetnika, poljoprivrednog sektora te sektora ribarstva i akvakulture za Europski ribarski fond“ (tematski cilj 3) i Europskim ribarskim fondom prioritetna os „Akvakultura, slatkovodni ribolov, prerada i marketing proizvoda ribarstva i akvakulture“ (os 2)

Kroz projekt bi se stvorili jedinstveni novi proizvodi od slatkovodne ribe s oznakom zemljopisnog podrijetla i izvornosti:
  • Proizvod od slatkovodne ribe
  • Proizvod od slatkovodne ribe za industriju hrane za kućne ljubimce
  • Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „FLAG’s“

Partneri na projektu: Ribnjaci Kupa, Grad Karlovac, Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o.

Vrijednost projekta: 4.000.000,00 €

Skip to content