Projekt Kaquarium, slatkovodni akvarij i muzej rijeka

Kaquarium
Kaquarium
Kaquarium

Projekt je nastao u suradnji Grada Karlovca i Razvojne agencije Karlovačke županije – KARLA d.o.o. i odličan je primjer kako općine i gradovi trebaju surađivati s regionalnim koordinatorima za apliciranje na strukturne fondove. Slatkovodni akvarij i muzej rijeka jedan je od 15 odabranih projekata u konkurenciji od ukupno 144 pristigle projektne prijave u sklopu 4. Poziva Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu u okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. koji je raspisalo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Svrha projekta Slatkovodni akvarij i muzej rijeka – KAquarium je doprinijeti unaprjeđenju konkurentnosti turističke ponude Karlovca i okolice kroz gradnju javne turističke infrastrukture namijenjene turističkim potrebama lokalnog stanovništva te stvaranje novih turističkih sadržaja i doživljaja. Ograničena smještajna ponuda, nedostatak turističkih atrakcija, turizam tranzitnog karaktera te ponuda srednje konkurentnosti osnovni su problemi turizma na karlovačkom području.

Iako Hrvatska ima najveću bio raznolikost slatkovodnih organizama u Europi, kod nas ne djeluje niti jedan slatkovodni javni akvarij, jer se radi o turističkoj infrastrukturi koja pored funkcije zabave i rekreacije nužno treba educirati posjetitelje te poticati istraživanje vrsta i staništa.

KAquarium je lokalna turistička atrakcija temeljena na bioraznolikosti karlovačkih rijeka i jezera, te bogatoj tradiciji života uz rijeke. Akvarij će predstavljati floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka.

Projekt će promovirati turističke potencijale šire regije kao što su: Nacionalni park Plitvice (izvorište rijeke Korane), Đulin ponor u Ogulinu (mjesto gdje ponire rijeka Dobra), sedreni slapovi, barijere i mlinice rijeke Mrežnice, Park prirode Velebit i NP Risnjak (izvorište rijeke Kupe).

Namijenjen je prvenstveno edukativnom turizmu, učenicima, studentima, akvaristima – hobistima i znanstvenicima. Omogućiti će rekreacijske i zabavne aktivnosti za posjetitelje te odvijanje tematskih izložbi i događanja.

Koju korist su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta?

Budući da u hrvatskim rijekama živi više od 150 ribljih vrsta, što prostor Republike Hrvatske čini jednim od najbogatijih prostora prema broju ribljih vrsta u Europi, vlastitim djelovanjem slatkovodnog akvarija svim zainteresiranim stranama se želi približiti iznimna biološku raznolikost hrvatskih rijeka na zanimljiv i edukativan način.

Kroz projekt je uspostavljena suradnja i promocija OPG-a, umrežavanje predstavnika turističkih zajednica, turističkih agencija, turoperatora te pružatelja integrirane turističke ponude.

Projekt KAquarium je definiran kao jedan od strateških projekata diferencijacije u segmentu sportsko-rekreacijskog turizma čija će realizacija uvelike doprinijeti zadovoljenju turističkih potreba za sportsko-rekreacijskim sadržajima na području šire regije, Republike Hrvatske, ali i susjednih zemalja te utjecati na turistički imidž Karlovačke županije i grada Karlovca. Uz snažnu kulturno-znanstveno-obrazovnu komponentu, očekuje se da će projekt pridonijeti proizvodnoj diferencijaciji grada Karlovca, produženju sezone turističkog poslovanja, obogaćivanju ponude kontinentalnog turizma, razvoj selektivnih oblika turizma, integriranje lokalne turističke ponude te jačanje malog i srednjeg poduzetništva u sektoru turizma, uslužnih djelatnosti te proizvodnji akvarijske opreme.

Projekt predložen od strane regionalnog koordinatora: Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.

Lokacija: Grad Karlovac, Karlovačka županija

Nositelji / partneri na projektu:

Nositelj: Grad Karlovac

Partneri:

  • Hrvatski veterinarski institut
  • Hrvatski institut za biološku raznolikost
  • Pan udruga za zaštitu prirode i okoliša
  • Gradski muzej Karlovac

Suradnici: Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.

Datum početka i završetka projekta: 29.09.2014.29.09.2016.

Ukupna vrijednost projekta: 36.691.939,28 HRK

Hrvatski veterinarski institut
Pan udruga za zaštitu prirode i okoliša
Hrvatski institut za biološku raznolikost
Gradski muzej Karlovac

Iznos odobrenih sredstava iz EU fondova (navesti točnu IPA komponentu / odnosno fond ukoliko je projekt završen nakon 1. srpnja 2014.:  36.222.282,45 HRK

(4. poziv Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu, Operativni program Regionalna konkurentnost 2007.-2013. RC.1.1.05-0050)

Cilj projekta:

  1. Obogatiti lokalnu turističku infrastrukturu izgradnjom Slatkovodnog akvarija i muzeja rijeka u Karlovcu koji će generirati nove atraktivne turističke sadržaje i doživljaje kroz cijelu godinu.
  2. Osigurati tržišnu prepoznatljivost i povećati turističke kapacitete dionika u turizmu Karlovca i okolice kao temelj za razvoj i prodaju specifičnih turističkih proizvoda.

Ciljne skupine: obitelji s djecom, učenici osnovnih i srednjih škola, predškolska djeca, ljubitelji prirode , stručnjaci i znanstvenici s predmetnog područja, akvaristi i ribolovci, posjetitelji gradskih manifestacija, sudionici integrirane turističke ponude s područja grada Karlovca i Karlovačke županije (ugostitelji, članovi OPG-a, hotelijeri, strukovne udruge, agencije i Tour-operateri, općenito gospodarski subjekti)

 

Što je ostvareno projektom (aktivnosti projekta):

Aktivnosti projekta KAquarium su usmjerene na gradnju i opremanje slatkovodnog akvarija, stvaranje nematerijalnih uvjeta za rad, povećanje znanja i vještina dionika u turizmu te na stvaranje baze znanja i vještina u području slatkovodne akvakulture za potrebe turizma. Zatim na aktivnosti umrežavanja i edukacije koje će potaknuti tržišnu prepoznatljivost projektnog područja i povećati kapacitete dionika u turizmu Karlovca i okolice kao temelj za razvoj i prodaju specifičnih turističkih proizvoda.

Projekt izravno doprinosi ostvarenju pokazatelja Operativnog programa:

Nova radna mjesta za muškarce i žene, projekti u turizmu, posjeti potpomognutim kulturnim i turističkim objektima, pripremljeni projekti za zalihu projekata, pripremljeni regionalni projekti, sudionici s regionalne razine na edukacijama o pripremi/upravljanju projektima.

Kao jedan od rezultata projekta osnovana je Javna ustanova AquatiKA – Slatkovodni akvarij Karlovac (http://aquariumkarlovac.com/) koja će skrbiti o izgrađenoj infrastrukturi i nastavku aktivnosti koje trebaju omogućiti ostvarenje ciljeva projekta.

Projektom KAquarium je ostvareno sljedeće: rekonstruirana i opremljena javna turistička infrastruktura, uređene vanjske površine za zabavu i rekreaciju posjetitelja, 3 nova turistička sadržaja osmišljena i pripremljena za prezentaciju posjetiteljima, povećanje iznosa članarina Turističkoj zajednici do 2018 godine za 3% u odnosu na 2013. g., KAquarium uključen u ponudu 5 turističkih agencija, potpisani Sporazumi o suradnji na stvaranju i prodaji zajedničkog proizvoda 5x, iniciran 1 novi zajednički turistički proizvod i drugo.

Skip to content