Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 2021. – 2027. otvara prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga.

Program u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje pruža podršku suradnji država središnje Europe te u teritorijalnom smislu obuhvaća devet srednjoeuropskih država Europske unije ujedno i članica programskog područja: Hrvatske, Austrije, Češke, Italije (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta i Veneto), Mađarske, Njemačke (Baden-Württemberg, Bavarska, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saska, Saska-Anhalt, Thüringen i Braunschweig), Poljske, Slovenije i Slovačke.

Financijska omotnica Programa za čitavo razdoblje iznosi oko 225 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj prvog poziva u novom razdoblju financiranja je ponuditi širok tematski raspon za najveći mogući broj zainteresiranih partnera.  U tom smislu za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta dok vrijednost poziva iznosi oko 72 milijuna eura iz EFRR-a uz stopu sufinanciranja od 80%.

Otvoreni prioriteti:

Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Središnju Europu – 22 milijuna eura iz EFRR-a

Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Središnju Europu – 36 milijuna eura iz EFRR-a

Prioritetna os 3 – Suradnjom za povezaniju Središnju Europu – 7 milijuna eura iz EFRR-a

Prioritetna os 4 – Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom – 7 milijuna eura iz EFRR-a

Prihvatljivi projektni partneri uključuju: Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela; Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke, koje imaju pravnu osobnost; Međunarodne organizacije koje djeluju prema nacionalnom pravu države članice EU ili (s ograničenjima) prema međunarodnom pravu. Novost u odnosu na prošlo programsko razdoblje je mogućnost da privatne institucije preuzmu ulogu vodećeg partnera.

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje tri financijska partnera iz tri zemlje EU-a, od kojih dva moraju imati sjedište u programskom području.

Poziv je otvoren od 15. studenog 2021. do 23. veljače 2022. godine, a ugovaranje i početak provedbe projekata se očekuje u jesen 2022.

Poveznica:

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Skip to content