Objavljen je 2. poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu programa Interreg Euro-MED 2021.-2027. godine. Poziv se provodi u okviru dva prioriteta Programa – Pametniji i Zeleniji Mediteran te s njima povezanih specifičnih ciljeva te se odnosi isključivo na tematske projekte koji obuhvaćaju sljedeće tipove projekata:

 • istraživanje (engl. study)
 • testiranje (engl. test)
 • prijenos (engl. transfer)

Projekti koji će biti financirani u okviru ovog poziva odnose se na sve 4 programske misije:

 • Inovativna održiva ekonomija
 • Prirodna baština
 • Zelena životna područja
 • Održivi turizam

Svaka od navedenih misija ima zaseban opis poslova (engl. Terms of reference).

Ukupna financijska alokacija za 2. poziv iznosi 86 milijuna eura (EFRR, IPA + nacionalno sufinanciranje).

Svi projektni prijedlozi moraju biti podneseni elektronskim putem pomoću on-line alata za praćenje Euro-MED programa JEMS.

Planirano razdoblje implementacije je između 27 (study i transfer projects) i 33 mjeseca (test projects).

Ovim pozivom planirano je financiranje cca 40-45 projekata (u okviru 4 misije Programa).

Uvjeti vezani uz partnerstvo:

 • Vodeći partner mora biti javno ili javnopravno tijelo.
 • Projektno partnerstvo mora uključivati partnere iz minimalno 5 različitih zemalja unutar Interreg Euro-MED programskog područja.
 • Partneri sa sjedištem izvan programskog područja, ali iz EU mogu sudjelovati u svojstvu projektnog partnera ili pridruženog partnera.
 • Partneri sa sjedištem izvan EU mogu sudjelovati u svojstvu pridruženog partnera.

Indikativni kalendar poziva:

Ključni koraci Datumi
Otvaranje poziva 27. lipnja 2022.
Zatvaranje poziva 27. listopada 2022.
Evaluacija projektnih prijedloga studeni 2022. – sredina ožujka 2023.
Odluka Odbora za praćenje kraj ožujka 2023.
Procedure pred-ugovaranja i ugovaranja travanj 2023.
Početak provedbe projekata 1. svibnja 2023.

Više informacija o objavljenom Pozivu dostupno je na: Call 2 – Thematic projects – Programme Interreg Euro-MED (interreg-euro-med.eu)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u ulozi Nacionalnog tijela u suradnji sa Zajedničkim tajništvom Programa transnacionalne suradnje Interreg Euro– MED organizira nacionalnu info radionicu koja će se održati u svrhu upoznavanja potencijalnih prijavitelja sa sadržajem Programa te pravovremene pripreme za prijavu na 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Informativni dan će se održati 22. srpnja 2022. godine u virtualnom formatu s početkom u 10:00 sati (tehnička provjera od 09:30 sati).

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje u događanju, molimo vas da do 20. srpnja  2022. do 15:00 sati popunite online prijavni obrazac.

Više info vezano uz održavanje radionice dostupno je na: Europski strukturni i investicijski fondovi (strukturnifondovi.hr)

Skip to content