Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020 u svojoj 3. prioritetnoj osi podupire aktivnosti, povezane s jačanjem institucionalnog sudjelovanja i sposobnosti institucija da surađuju. Za mjerenje promjena, koje program želi postići unutar ove prioritetne osi, razvijena je metodologija koja omogućuje mjerenje razine prekogranične suradnje. Metodologija upotrebljava složeni indikator, koji mjeri viđenje zainteresiranih strana vezano za količinu i kvalitetu prekogranične suradnje, u koju je njihova institucija/organizacija uključena. Program ima za cilj jačanje odnosa na institucionalnoj razini s obje strane granice na način da, naglasak nije samo na postojećim partnerstvima, već pokušava graditi nove komunikacijske veze i mostove suradnje između institucija.

Ljubazno vas molimo, da odgovorite na nekoliko pitanja sa već ponuđenim odgovorima, koja će na pomoći u ocjenjivanju stupnja prekograničnog sudjelovanja u programskom području:

Upitnik će biti na raspolaganju za ispunjavanje do 1.04.2021.

Zahvaljujemo vam na vremenu te vašim iskrenim odgovorima.

Skip to content