Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj politike regionalnog razvoja, u skladu s Prioritetima provedbe politike Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. i Programom Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2024., pokreće Program revitalizacije depriviranih područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije.

Cilj Programa je poticanje razvoja gospodarskih i društvenih aktivnosti na područjima Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije s izrazitim razvojnim ograničenjima, kroz ulaganja u infrastrukturne projekte kao preduvjet za razvoj postojeće i izgradnju nove društvene i gospodarske infrastrukture, povećanja atraktivnosti prostora, poboljšanje kvalitete života i sprječavanje daljnjeg iseljavanja te poticanje razvoja ključnih gospodarskih sektora.

Prihvatljivi podnositelji Zahtjeva su jedinice lokalne samouprave s područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije razvrstane od I. do V. skupine prema indeksu razvijenosti, a u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 3/24) te Karlovačka županija i Sisačko-moslavačka županija, ukoliko se projekt provodi na području prihvatljivih jedinica lokalne samouprave.

Sredstva za provedbu Programa osiguravaju se u iznosima kako slijedi:

  • 3.000.000,00 EUR u 2024. godini,
  • 3.000.000,00 EUR u 2025. godini,
  • 2.500.000,00 EUR u 2026. godini,

odnosno ukupni planirani iznos sredstava za provedbu Programa u razdoblju od 2024. – 2026. godine iznosi 8.500.000,00 EUR.

Ukupna vrijednost financiranja Ministarstva, po Korisniku, može iznositi najviše do 1.000.000,00 EUR s PDV-om.

Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 150.000,00 EUR s PDV-om.

Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80% ukupnih prihvatljivih troškova.

 

Jedan podnositelj Zahtjeva može podnijeti dva Zahtjeva prema Programu.

Podnositelji podnose Zahtjeve od 5. veljače 2024. do najkasnije 6. svibnja 2024. godine.

Službena komunikacija za sva dodatna pitanja i informacije vezane uz Poziv odvija se putem e-maila: [email protected].

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – Program revitalizacije depriviranih područja Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije (gov.hr).

Skip to content