Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javno savjetovanje o Nacrtu Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine. Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti do 1. prosinca 2021.

Program je izrađen s ciljem pokretanja sveobuhvatne energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra u Republici Hrvatskoj, pritom osiguravajući zaštitu i očuvanje kulturne baštine.

Zaštićene zgrade u smislu Programa mogu se svrstati u dvije kategorije:

  • pojedinačno zaštićena kulturna dobra (pojedinačne građevine i graditeljski sklopovi);
  • zgrade koje se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Kroz Program razvijena su tri osnovna pristupa energetskoj obnovi zgrada koje su predmet ovog Programa:

  • pristup sa primjenom pojedinačnih mjera energetske obnove,
  • pristup sa primjenom integralne energetske obnove te
  • pristup sa sveobuhvatnom obnovom.

 

Kroz svaki od navedenih pristupa obnove primjenom predviđenih mjera potrebno je ostvariti minimalnu uštedu od 20 % godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (Qh,nd) ili minimalnu uštedu od 20 % godišnje primarne energije (Eprim).

Više o javnom savjetovanju možete pronaći na poveznici:

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=19226

Skip to content