U sklopu poziva „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 2“ iz Europskog socijalnog fonda prijavljen je projekt naziva „Demencija i COVID-19“. Prijavitelj je Dom zdravlja Ozalj, a partner na projektu je Specijalna bolnica za produženo liječenje Duga Resa.

Projekt „Demencija i COVID-19“ ima za cilj promociju zdravlja, stjecanje zdravih životnih navika i podizanje svijesti stanovnika o bolesti demencije i važnosti brige za vlastito zdravstveno stanje s aspekta utjecaja COVID-19 pandemije što će se postići održavanjem predavanja, okruglih stolova, te održavanje radionica–vježbi. Ciljane skupine na koje će biti usmjerene aktivnosti su starije osobe, osobe oboljele od demencije, članovi njihovih obitelji, zdravstveni djelatnici, odnosno stručnjaci iz područja psihijatrije i neurologije. Ukupna vrijednost projekta je 242.440,38 kuna, a radi se o 100% bespovratnim sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Projektne prijedloge je bilo moguće podnositi od 30. studenog 2020. godine u 9:00 sati, a krajnji rok za dostavu je 30. lipanj 2021. godine, odnosno do iscrpljenja financijske omotnice. Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 10.000.000,00 kuna. Najniži  iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu  iznosi 200.000,00 kuna,  a najviši iznos koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna. Iznos  bespovratnih  sredstava  po  pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. Informacije o samom Pozivu nalaze se na linku: http://www.esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-2./

Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije pružila je stručnu pomoć u pripremi razvojnog projekta „Demencija i COVID-19“ u sklopu projekta Tehničke pomoći pod nazivom „KaŽU5 EduKA II“ sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content