Regionalna razvojna agencija je za Karlovačku županiju pripremila projekt Strategic development of flood management – STREAM (Strateški razvoj sustava obrane od poplave) u sklopu Programa prekogranične suradnje Interreg Italija- Hrvatska kojim će se unaprijediti sustav civilne zaštite u svrhu obrane od poplava.

Projekt je pripremljen u suradnji sa Javnom ustanovom Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA koja je ujedno i nositelj projekta vrijednog 9.440.000 € . Karlovačka županija je partner u projektu sa proračunom od 650.000 €. Suradnja i priprema projekta je započela u svibnju 2019. godine kada je Razvojna agencija u uskoj suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Karlovačke županije i posebno njezinom zapovjednikom, gosp. Frankovićem definirala glavne aktivnosti projekta kao što su:  razvoj sustava ranog upozoravanja, unaprjeđenje komunikacijskih tehnologija žurnih službi, uspostava i testiranje integriranog sustava za obranu od poplava, uređenje i opremanje operativnog centra i izdvojenog zapovjednog mjesta za potrebe vođenja složenih intervencija prilikom poplava  te edukacija pripadnika stožera civilne zaštite.

Razvojna agencija je predstavila finalni projektni prijedlog strateškog projekta STREAM – Strategic development of flood management (Strateški razvoj sustava obrane od poplave) u petak,  8.11.2019. u Uredu župana gdje su sudjelovali i zamjenica župana, Martina Furdek-Hajdin, stručni suradnik Josip Ribar i zapovjednik Vatrogasne zajednice Karlovačke županije, gosp. Franković.

 

Skip to content