Izradili smo 5 prijava na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost “Pametni gradovi i općine”
Nakon info radionice na temu Javnog Poziva FZOEU za sufinanciranjeprojekata pametnih gradova i općina, koju smo za sve gradove i općineodržali u prostorijama  Razvojne agencije, izradili smo pet prijava kojeće biti dostavljene Fondu sutra, odmah na prvi dan otvaranja mogućnosti prijava.
Podsjetimo, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 19.lipnja objavio je poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta pametnih gradova i općina. Ukupna raspoloživa sredstva su 8 milijuna kuna, a svaki grad ili općina može prijaviti do dva projekta. Maksimalni
iznos koji dodjeljuje Fond je 200.000,00 kn po projektu. Mogućnost prijave kreće od sutra, 02. kolovoza 2019.g. Više informacija na
Skip to content