Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije pružila je stručnu pomoć u pripremi projektnih prijedloga komunalnim poduzećima Azelija eko d.o.o. Ozalj i Čistoća Duga Resa d.o.o. u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Cilj Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projektom će se nabaviti komunalna vozila s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada i održati radionice s ciljem dizanja svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i obradi odvojeno sakupljenog otpada i recikliranju otpada i ponovnoj uporabi. Projektni prijedlozi prijavljeni su 15. travnja 2020., a  ukupna vrijednost pripremljenih projektnih prijedloga iznosi 2.436.316,66 kuna.

Skip to content