Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, u suradnji sa Županijom i partnerima, izradila je i aplicirala projektnu prijavu „KaŽu Transparentno!“ na Poziv „Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020.

Ukupna vrijednost projekta je 1.974.884,87 HRK, a stopa financiranja je 100%.

Nositelj projekta je Karlovačka županija dok su Partneri u projektu Udruga za lokalni razvoj Turbina promjena, Ženska grupa Karlovac „Korak“ i Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije.

Projekt „KaŽu Transparentno!“ ima za cilj povećanje transparentnosti suradnje Karlovačke županije s organizacijama civilnog društva, osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta u prevenciji korupcije i sukoba interesa kao i povećanje transparentnosti rada i interakcije s građanima putem digitalizacije poslovnih procesa Karlovačke županije.

Skip to content