Karlovačka županija i Razvojna agencija Karlovačke županije, u suradnji sa tvrtkom Prometplus d.o.o. i Milienium promocija d.o.o. iz Zagreba, organizirali su danas, u Tehničkoj školi Karlovac, predstavljanje EU Projekta „Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije“ te radionicu na temu „Metode prikupljanja podataka u prometnom sustavu, brojanje prometa i kordonska istraživanja“. Prezentacija i radionica usmjereni su na sve razrede zanimanja Vozač motornog vozila. Obzirom da se radi o učenicima koji će nakon završenog obrazovanja postati profesionalni vozači, cilj je bio upoznati učenike sa provodbom EU projekta koji ima za cilj izradu Studije prometnog razvoja Karlovačke županije, kao strateškog dokumenta koji će iznjedriti mjere i ciljeve razvoja prometnog sustava u našoj županiji.

Osim predstavljanja samog Projekta, održana je radionica u sklopu koje su učenicima prenešena stručna znanja o tome kako se provode istraživanja u prometu, odnosno na koji način se prikupljaju podaci, koji su kasnije ključni za donošenje zaključaka vezanih na moguća unapređenja detektiranih prometnih problema. Sva praktična znanja i vještine koje su učenici usvojili, imati će mogućnost pokazati 27. i 28 travnja, kada će tvrtka Prometplus d.o.o. iz Zagreba, provoditi istraživanja na području grada Karlovca.

Karlovačka županija s partnerom Razvojnom agencijom Karlovačke županije-KARLA d.o.o. provodi EU projekt „Izrada Studije prometnog razvoja Karlovačke županije“. Projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima Europske unije, u sklopu Operativnog programa Promet 2007.-2013., iz fonda za regionalni razvoj.

Studijom prometnog razvoja Karlovačke županije identificirati će se prometni problemi te na temelju njih i prilike za poboljšanjem županijskog prometnog sustava. Bitno je naglasiti da će Studija biti uporište za sve buduće prometne projekte za koje se žele koristiti sredstva Europske unije, značajno će ubrzati pripremu projekata u obuhvatu Studije te povećati vjerojatnost njihovog financiranja iz EU fondova.

Studija će poseban naglasak staviti na mjere razvoja i poboljšanja povezanosti javnim prijevozom, svih dijelova županije, stvaranje preduvjeta za smanjenje osobnog prijevoza automobilom, te korištenje javnog prijevoza i jednostavnijih oblika putovanja kao što su pješačenje i biciklizam. Sve mjere razvoja biti će posmatrane i sa aspekta očuvanja okoliša i smanjenja emisije CO2/ugljičnog dioksida, čime ovaj projekt dobiva dodatno na važnosti

Skip to content