U sklopu priprema za izradu programskog dokumenta prekograničnog Interreg program Slovenija – Hrvatska 2021-2027. pripremljen je anketni upitnik za hrvatsko i slovensko područje. Riječ je o konzultacijama s dionicima, čiji će prijedlozi biti korišteni za planiranje budućeg novog programskog razdoblja.

Dionici mogu dati svoje mišljenje o nekoliko društveno-ekonomskih domena, a svrha ankete je prikupiti mišljenja o potrebama, slabostima i snagama te potencijalima programskog područja Slovenija-Hrvatska. Rezultati ovog istraživanja bit će početna točka za izradu teritorijalne analize ocjenjivača, te podloga za izradu Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija – Hrvatska za financijsko razdoblje 2021.-2027.

Anketa se nalazi na sljedećem linku: https://sprw.io/stt-6cacc8

Skip to content