U organizaciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  1. i  2. prosinca 2022. godine u Opatiji se održava konferencija “Dani regionalnoga razvoja i EU fondova” koju je otvorio predsjednik VladeAndrejPlenković. Tijekom dvodnevnog događanja sudionicima će biti predstavljene aktualne mogućnosti financiranja razvojnih projekata u okviru novih programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. (OPKK) vrijednog 5,203 milijardi eura, Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. (ITP) vrijednog 1,569 milijardi eura, programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. vrijednog 1,933 milijardi eura te Programa za ribarstvo i akvakulturu 2021.-2027. vrijednog 243,7 milijuna eura. Na konferenciji će također biti riječi oProgramima unije, primjerima dobre prakse, važećoj regulativi i procedurama, razmjeni iskustava te drugim (međunarodnim) programima i izvorima su (financiranja) projekata.

U sklopu konferencije dodijeljene su nagrade za Najbolji grad u kategorijama: EU fondovi, obrazovanje i mladi, gospodarstvo, kvaliteta života, najveći napredak, najbolji Eco city, te  najbolji Smart city.

Na konferenciji sudjeluju predstavnici JU Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije o.d. ravnatelj dr. sc. Vilko Klasan i voditeljica Odjela za pripremu i provedbu projekata i programa potpore Ana Kučinić.

Skip to content