Predstavnici EUNIC  (EU National Institutes for Cuture) Global Cluster Hrvatska  i predstavnici  kulturnih centara nekoliko zemalja EU članica (Suzana Ranetzky iz Austrijskog kulturnog Foruma; Marko Matjaž iz Veleposlanstva Republike Slovenije u RH; Anna Szlanyinka iz Mađarskog kulturnog Instituta u RH; Maria José Homem iz Camoes kulturnog Centra u RH (Portugal); Mathias Müller-Wieferig iz Goethe Instituta u RH; Vanja Segara iz Veleposlastva kraljevine Španjolske u RH; Guillaume Colin iz Veleposlanstva Republike Francuske u RH i Stefania del Bravo iz talijanskog Instituta kulture u RH), su 5. srpnja 2019. posjetili našu županiju gdje su obilazili lokacije nekoliko EU projekata i kulturne i turističke znamenitosti. U sklopu posjeta Karlovačkom slatkovodnom akvariju, organiziran je sastanak sa predstavnicima Aquatika-e, grada Karlovca i Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, gdje su gosti bili upoznati sa važnim kulturnim inicijativama u gradu i županiji, te se razgovaralo  o mogućim budućim zajedničkim inicijativama i projektima.

Skip to content