Dana 04.travnja 2019. godine Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije organizirala je sastanak s predstavnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave na kojem su predstavljeni rezultati analize poduzetničkih zona na području Karlovačke županije.
Koncem rujna 2018. godine Razvojna agencija Karlovačke županije je u suradnji s Karlovačkom županijom pokrenula postupak analize poslovnih zona koje se nalaze na području Karlovačke županije s ciljem definiranja onih zona koje imaju najveći potencijal za lokalni i regionalni razvoj, sukladno gospodarskom i socijalnom okruženju.

Zahvaljujući uspješnoj suradnji i komunikaciji s jedinicama lokalne samouprave, prikupljeni su relevantni podaci temeljem kojih je izrađena predmetna analiza naziva „Stručna podloga za razvitak poduzetničkih zona na području Karlovačke županije“.

Na sastanku su, uz predstavnike jedinica lokalne i regionalne samouprave, bili zamjenica gđa Martina Furdek Hajdin, zamjenik ravnatelja Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, gospodin Krunoslav Kralj, voditeljica Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj, gđa Daniela Peris te autor dokumenta „Stručna podloga za razvitak poduzetničkih zona na području Karlovačke županije“, gospodin Zrinski Pelajić (Illyricum d.o.o.). Cilj sastanka bio je stvaranje zajedničkog stava o zaključcima stručne podloge kao i definiranja daljnjeg nastavka aktivnosti usmjerenih ka razvitku poslovnih zona. Gospodin Pelajić je naglasio kako se radi o sveobuhvatnoj i detaljnoj analizi poduzetničkih zona koja ne postoji na razini Republike Hrvatske, te je Karlovačka županija trenutno jedina županija koja je pristupila izradi opširne analize. Prema riječima zamjenice župana, gđe Furdek Hajdin, izrađeni dokument treba poslužiti donositeljima odluka u provedbi gospodarskih i razvojnih politika vezanih uz poduzetničke zone obzirom da u Hrvatskoj, pa tako i u Karlovačkoj županiji ima veliki broj poduzetničkih zona, a koje ne ostvaruju nikakvu realizaciju u smislu gospodarskog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta. Gospodin Furdek (direktor HGK-Županijske komore Karlovac) naglasio je važnost proaktivnog privlačenja stranih i domaćih ulagača u poslovne zone. Voditelja Odjela za strateško planiranje i regionalni razvoj Javne ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, gđa Daniela Peris, najavila je nastavak suradnje s Karlovačkom županijom i jedinicama lokalne samouprave usmjerenih na planiranje aktivnosti i promicanje ulagačkih mogućnosti poslovnih zona.

Stručna podloga za razvitak P_4.12.2018. docx

Skip to content